Aviz Legal

LEGAL

Aviz Legal

Puteți vizualiza conținutul acestui site numai în scop informativ. Acești termeni de utilizare și declarația de confidențialitate nu sunt destinate și nu creează niciun drept contractual sau legal.

Tot conținutul acestui site este deținut sau controlat de Amring Farma srl și este protejat de legile internaționale privind drepturile de autor. Puteți descărca conținut numai pentru uz personal, în scopuri necomerciale, dar nu este permisă nicio modificare sau reproducere ulterioară a conținutului fără acordul prealabil scris al Amring Farma srl. Conținutul nu poate fi copiat sau utilizat în niciun fel.

Amring Farma srl va depune eforturi rezonabile pentru a include informații actualizate și exacte în acest site web, dar nu va face declarații, garanții sau asigurări cu privire la acuratețea, actualitatea sau caracterul complet al informațiilor furnizate. Amring Farma srl nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau vătămare rezultate din accesul sau imposibilitatea de a accesa acest site web sau din încrederea dumneavoastră în orice informație furnizată pe acest site.

Este posibil ca informațiile de pe acest site să nu fie exacte sau actuale. Amring Farma srl poate modifica orice informație de pe acest site web în orice moment. În plus, nu facem nicio declarație cu privire la conținutul și practicile de confidențialitate ale oricărui alt site web care poate fi accesat prin intermediul acestuia și nu susținem promovarea acestora.

Mărcile comerciale, denumirile comerciale și produsele din acest site web sunt protejate la nivel internațional. Nicio utilizare a niciunuia dintre acestea nu poate fi făcută fără autorizarea prealabilă scrisă a Amring Farma srl, cu excepția identificării produselor sau serviciilor companiei.

Informațiile, produsele, procesele și tehnologiile descrise pe acest site web pot face obiectul altor drepturi de proprietate intelectuală. Aceste drepturi sunt rezervate de Amring Farma srl sau de alt proprietar al acestora. Acest site web a fost creat de Amring Farma srl.

Copyright © Amring Farma srl. Toate drepturile rezervate.

Utilizarea și Setările pentru Cookie-uri